takmynan us1 (1)

Önümler

 • Ni-MH FR6 FR03 AA AAA zarýad berilýän batareýa

  Ni-MH FR6 FR03 AA AAA zarýad berilýän batareýa

  Özüňi pes çykarmak we ekologiýa taýdan arassa
  Islendik zarýad beriji üçin ulanmaga taýyn
  Hatda -20 50 50 in aralygynda-da ajaýyp öndürijilik
  1000 aýlawly we uly tygşytlylyk bilen batareýalary gaýtadan işlemek

 • DG Sunmo 1.5V LR6 AM3 gidroksidi AA batareýasy

  DG Sunmo 1.5V LR6 AM3 gidroksidi AA batareýasy

  Bu spesifikasiýa gidroksidi marganes dioksid batareýasynyň (LR6) tehniki talaplaryny üpjün edýär. Başga talaplar bolmasa, talaplar we ululyk GB / T8897.1 we GB /T8897.2-den ýokary bolmaly.
 • DG Sunmo 1.5V LR14 AM2 gidroksidi C batareýasy

  DG Sunmo 1.5V LR14 AM2 gidroksidi C batareýasy

  Alkogol C batareýasynyň nominal naprýa .eniýesi 1,5V.DG Sunmo Alkaline C batareýalarynyň zarýad beriş wagty 1100 minut (-0.9V).D batareýasy ýaly, C batareýasynyň ululygy 1920-nji ýyllardan bäri standartlaşdyrylýar.

  C batareýasyna batareýanyň nomenklaturasynyň häzirki ANSI ülňülerinde “14 ″”, IEC standartlarynda aşgar C batareýasy “LR14 ″” diýilýär.

 • DG Sunmo 1.5V LR03 AM4 Alkogolly AAA batareýasy

  DG Sunmo 1.5V LR03 AM4 Alkogolly AAA batareýasy

  Alkaline AAA batareýasy (ýa-da LR03 batareýa) gury öýjükli batareýanyň adaty ululygydyr.Bir ýa-da birnäçe AAA batareýasy pes drena portly elektron enjamlarynda ulanylýar.Alkogol Bu ululykdaky batareýa IEC tarapyndan LR03, ANSI C18.1 24, köne JIS standarty AM-4, öýjük himiýasyna baglylykda üýtgeýän beýleki öndüriji we milli standart bellikler bilen bellendi.Ölçegi ilkinji gezek “American Ever Ready Company” tarapyndan 1911-nji ýylda tanyşdyryldy.

 • DG Sunmo 1.5V LR20 AM1 gidroksidi D batareýasy

  DG Sunmo 1.5V LR20 AM1 gidroksidi D batareýasy

  ALKALINE D batareýasy (D öýjük ýa-da IEC LR20) gury öýjügiň standart ölçegidir.AD öýjügi her ujunda elektrik aragatnaşygy bolan silindr görnüşinde;polo positiveitel ujunda bir düwün bar.D öýjükleri, adatça, uly çyralarda, radio kabul edijilerde we geçirijilerde we uzak işlemegi talap edýän beýleki enjamlarda ýokary tok akym programmalarynda ulanylýar.

 • DG Sunmo ýokary hilli 6LR61 9V gidroksidi batareýa

  DG Sunmo ýokary hilli 6LR61 9V gidroksidi batareýa

  9 woltlyk batareýa, umumy batareýa naprýa .eniýesidir.Dürli ululykdaky we kuwwatly batareýalar öndürilýär;irki tranzistor radiolary üçin girizilen PP3 diýlip atlandyrylýan gaty giň ýaýran.PP3 tegelek gyralary we ýokarsynda polýarizirlenen gysga birleşdiriji gönüburçly prizma görnüşine eýe.Bu görnüş, köplenç tüsse we gaz detektorlary, sagatlar we oýunjaklar ýaly öý ulanyşlary üçin köp ulanylýar.

 • 1.5V R03 UM4 Agyr wezipe AAA batareýasy

  1.5V R03 UM4 Agyr wezipe AAA batareýasy

  AAA batareýalary köplenç telewizoryň uzakdan dolandyrmak, MP3 pleýer we sanly kameralar ýaly kiçi elektron enjamlarynda ulanylýar.Birmeňzeş naprýa .eniýäni talap edýän, ýöne has ýokary tok çekijisi bolan enjamlar köplenç AA batareýasynyň görnüşi ýaly has uly batareýalary ulanmak üçin niýetlenendir.AA batareýalary AAA batareýalarynyň göwrüminden üç esse köp.Döwrebap elektronikanyň netijeliliginiň we miniatýurizasiýasynyň ýokarlanmagy bilen, öň AA batareýalary üçin niýetlenen köp enjam (uzakdan dolandyrmak, simsiz kompýuter syçanlary we klawiatura we ş.m.)

 • 1.5V R14 UM2 Agyr wezipe C batareýasy

  1.5V R14 UM2 Agyr wezipe C batareýasy

  AC batareýasynyň uzynlygy 50 mm (ini 1,97) we diametri 26,2 mm (1,03 inç). C batareýasy (C ululykdaky batareýa ýa-da R14 batareýa), oýnawaç, çyra ýaly orta drena applications programmalarynda ulanylýan gury öýjükli batareýanyň adaty ululygydyr. , saz gurallary. D batareýasyna meňzeş ýaly, C batareýasynyň ululygy 1920-nji ýyllardan bäri standartlaşdyrylýar.

 • 1.5V R20 UM1 Agyr D D batareýasy

  1.5V R20 UM1 Agyr D D batareýasy

  ABŞ-nyň bu batareýa üçin belligi, Ikinji jahan urşundan birneme öň BA-30.AD batareýasy (D öýjük ýa-da IEC AD batareýasy (D öýjük ýa-da R20) gury öýjükli AD batareýasynyň (D öýjük ýa-da R20) standart ölçegidir. AD öýjüginiň (D öýjük ýa-da R20) standart ölçegdir. AD öýjüginiň her ujunda elektrik aragatnaşygy bolan silindr görnüşinde bolýar; polo positiveitel ujunda bir çişirilýär ýa-da çişirilýär. Öýjükler, adatça uly çyralar, radio kabul edijiler, geçirijiler we beýleki enjamlarda ýokary tok akym programmalarynda ulanylýar. uzaldylan iş wagtyny talap edýär.

 • Örän agyr 6f22 PP3 sink uglerod 9v batareýasy

  Örän agyr 6f22 PP3 sink uglerod 9v batareýasy

  Dokuz woltlyk PP3 ululykdaky batareýa, bu format üçin esasy sink-uglerod belliklerinde köplenç elýeterlidirNEDA 1604weIEC 6F22(sink-uglerod üçin) ýa-daMN1604 6LR61(gidroksidi üçin).Ululygy, himiýa garamazdan, adatça PP3 diýlip kesgitlenýär - bu bellik diňe uglerod-sink ýa-da käbir ýurtlarda saklanýar,Eýa-daElektron blok. [3] Geçmişde 4,5, 6 we 9 wolt we dürli kuwwatly PP batareýalarynyň bir topary öndürilipdi;has uly 9 woltly PP6, PP7 we PP9 henizem bar.Beýleki 9 woltlyk batareýanyň ululyklary bar: A10 we A29.

 • 3V Lityum CR2032 CR2025 CR2016 düwme öýjükli batareýa

  3V Lityum CR2032 CR2025 CR2016 düwme öýjükli batareýa

  Ulanyş meýdany Bu spesifikasiýa teňňe görnüşli litiý-marganes dioksid batareýasy CR2032 batareýa görnüşi CR2032 nominal naprýa .eniýe 3.0V nominal kuwwaty 210mAh (üznüksiz 20 ± 2 15 15kÙ ýükden 2,0V ahyrky naprýa .eniýe) daşarky ölçeglerde görkezilişi ýaly. 1-nji surat.Agramy 3.0 gr.
 • 1.5V AG13 AG10 AG seriýaly aşgar düwme öýjük batareýasy

  1.5V AG13 AG10 AG seriýaly aşgar düwme öýjük batareýasy

  Bu ülňü, AG13 batareýalarynyň daşky ölçeglerini, aýratynlyklaryny, tehniki talaplaryny we gidroksidi sink-marganes düwmesiniň ätiýaçlyklaryny beýan edýär.Bu standart, Dongguan Sunmol Battery Co., Ltd tarapyndan öndürilen aşgar sink-marganes düwmesi AG13 batareýasyna degişlidir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2