Biziňki

Önümler

Maksatly bazarlaryň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin batareýalaryň we enjamlaryň doly toplumyny hödürläp, bir bitewi elektrik çözgütleri üçin önümleriň gerimini giňeltmegi özümize borçlandyrýarys.

Alkogol
Batareýa

uzak dowam edýän güýç 1,5 wolt
gündelik enjam üçin kuwwat.

Köpräk oka

Agyr
Wezipe batareýasy

Ekologiýa taýdan arassa
pes zeýkeş enjamlary üçin ajaýyp batareýa.

Köpräk oka

Ni-MH
zarýad berilýär
batareýa

1000 sikle çenli pes zarýad beriji.

Köpräk oka

Düwme
öýjükli batareýa

Sagatlar, kalkulýatorlar üçin amatly,
oýunlar, lukmançylyk enjamlary we ş.m.

Köpräk oka

Biz kim?

25 ýyllyk ösüş tejribesi bolan 1997-nji ýylyň dekabrynda döredilen Sunmol batareýasy aşgar batareýa, sink uglerod batareýasy, AG aşgar düwme batareýasy we CR litiý düwmesi batareýasynyň zawodydygyna buýsanýar.Önümler uzakdan dolandyrmakda, kameralarda, elektron sözlüklerde, kalkulýatorlarda, sagatlarda, elektron oýunjaklarda we beýleki elektron enjamlarynda giňden ulanylýar.

Kompaniýa syn

Kompaniýa syn

Kompaniýanyň ösen önümçilik enjamlary, çylşyrymly synag enjamlary we standartlaşdyrylan dolandyryş önümiň hiliniň durnuklylygy we gowulaşmagy üçin ygtybarly kepillik berýär.

karta
Biz bilen habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Täze önümi ösdürmäge we tehnologiki innowasiýa üçin köp mukdarda maýa goýuldy we köp sanly ýokary tehnologiýaly zehinler girizildi.Häzirki wagtda her ýylda 5000 milliondan gowrak batareýa eksport edilýär.

karta
Şahadatnama

Şahadatnama

Biz köp görnüşli batareýalary ösdürmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly öndüriji.

karta