takmynan us1 (1)

Sorag-jogap

1.MOQ

(1) customöriteleşdirilen önümiň MOQ näme?

Alkogolly batareýa MOQ 150,000 pc, uglerod sink batareýasy MOQ 250,000 pc, Ni-MH zarýad berilýän batareýa 20,000 pc, düwme öýjükli batareýa MOQ 20,000Cart gerek.

(2) “Sunmol” “DG Sunmo” markasynyň MOQ näme?

Eger aksiýamyz bar bolsa, MOQ ýok.Häzirki wagtda aksiýamyz ýok bolsa, MOQ ýöriteleşdirilen önümlere degişlidir.

2.Dizaýn

(1) Öz dizaýnymy üpjün etmelimi?

Gerek däl, islegiňizi aýdyň we mugt dizaýn berip bileris. Elbetde, dizaýny özüňiz berip bilersiňiz.

(2) Dizaýn tassyklanandan soň nusga alyp bilerinmi?

Hawa, penjekleriň we kartoçkalaryň suratlaryny we wideolaryny alarys (diňe reňk nusgalary, doly nusgalar däl) we isleseňiz size ibereris.

3.Kertifikasiýa

(1) Haýsy şahadatnamaňyz bar?

CE, SGS ISO9001: 2015, IEC60086, MSDS we käbir beýleki şahadatnamalary aldyk.

4. Töleg

(1) Kompaniýaňyz üçin kabul ederlikli töleg usullary haýsylar?

Bank geçirmesi, 30% goýum, B / L göçürmesine garşy 70%.

Has köp töleg usullary sargyt mukdaryna baglydyr.

5. Önüm

(1) Önümçilik prosesiňiz nähili?

1.Bir gezek goýum aldyk we köpçülikleýin haryt materiallaryny satyn alarys.

2. Müşderilere barlamak we tassyklamak üçin dizaýnlary iberiň.

3.Biz köpçülikleýin önümi tassyklanylandan soň dizaýn / goýum goýup bileris.

4. Hil barlagçylary önümi we tötänleýin nusga almagy bir gezek barlaýarlar.

5. Gaplanylandan soň önüm ýüklenmegine garaşmak üçin ammara iberiler.

6. Önüm

(1) Batareýaňyzyň saklanyş möhleti näçe?

Adatça gidroksidi batareýanyň saklanyş möhleti 5 ýyl, uglerod sink batareýasynyň saklanyş möhleti 1 ýyl. Röne r03p / r6p / r14p / r20p ýaramlylyk möhleti 2 ýyl.

(2) Näçe batareýa belligi (penjek) saýlamaly?

Bizde PVC / Alýumin folga / metal kurtka bar, gerek bolsa kagyz penjek hem ulanarys.

(3) Dürli paketler üçin bahalaryňyz nähili?

Dürli nyrhlary hödürlemek üçin paketleri we mukdaryny barlarys.

7. iberiş

(1) ippingük daşama tölegi nähili?

Müşderä ýükleri barlamaga kömek edýäris we ýüklemek üçin amatly bahany deňeşdirýäris.

8.Sole agent

(1) Nädip biziň markamyzyň ýeke-täk wekili bolup bilersiňiz?

Onlyeke-täk agentimize öz bazarymyzda öz markamyzy ösdürmek üçin goldaw bermek üçin bir topar syýasatymyz bar, diňe bir sowgatlary we käbir mahabatlary hödürlemän, bir ýylda 24 konteýner satanyňyzdan soň ýa-da ýerine ýerine ýetirip bilersiňiz. satmak üçin harytlar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?